...❤طراح (عاشقانه)❤...

...❤بر سنگ مزارم بنویسید: آشفته دلی خفته در این خلوت خاموش که او زاده ی غم بود و ز غم های جهان گشته فراموش...❤

اسفند 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
11 پست
سلام
1 پست
دوستی
2 پست
شادمهر
1 پست
عشق
1 پست
عاشقانه
2 پست
تبسم
1 پست
محبت
1 پست
عارفانه
1 پست
سادگی
1 پست