/ 3 نظر / 10 بازدید
می نویسم تا یادگار بماند............

هروقت خواستی بدونی کسی دوست داره یا نه تو چشماش زل بزن تا عشقو تو چشاش ببینی. اگه نگاهت کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات میمیره اگه سرشو انداخت پایین و یک لحظه رفت تو فکر بدون 1 لحظه بدون تو زنده نمیمونه و اگه سرشو انداخت پایین و حرفو عوض کرد اصلا دوستت نداره

می نویسم تا یادگار بماند............

هروقت خواستی بدونی کسی دوست داره یا نه تو چشماش زل بزن تا عشقو تو چشاش ببینی. اگه نگاهت کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات میمیره اگه سرشو انداخت پایین و یک لحظه رفت تو فکر بدون 1 لحظه بدون تو زنده نمیمونه و اگه سرشو انداخت پایین و حرفو عوض کرد اصلا دوستت نداره