بهترین راه ابراز عشق و علاقه

ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد.همان لحظه، مردزیست شناس فریاد زنان فرار کردو همسرش راتنها گذاشت.بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید وچند دقیقه بعدضجه های مردجوان به گوش زن رسید.
ببر رفت وزن زنده ماند.

داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید : آیا می انید آن مرد در لحظه های آخر زندگی اش چه فریاد میزد؟

بچه ها حدس زدند حتما از
همسرش معذرت خواسته که
او را تنها گذاشته است!
راوی جواب داد:
نه، آخرین حرف
مرد این بود
که «عزیزم ، تو بهترین مونسم بودی.از پسرمان خوب
مواظبت کن و
به او بگو
پدرت همیشه عاشقت بود.››

قطره های بلورین اشک، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک ،
با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بی ریاترین ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.

/ 3 نظر / 7 بازدید
رضا

دوست داشتن از عشق بالاتره. خیلی قشنگ بود

ندا

سلام کم پیدا نظر نمیدی؟

عنایت

عشق یعنی گریه های بی امان چشم گریان پدر از طعنه های مردمان عشق یعنی ناله های مادرانه عشق یعنی زجه های عاشقانه عشق یعنی خود نبودن،اوشدن در وجود یار خود،پیداشدن