انشای عشق

قلم برای شما این غزل از آن شماست

و طبع،پنجره ای رو به آسمان شماست

دلم بهانه ی رنگی غریب می گیرد

شبیه گنبد سبزی که جمکران شماست

دلم کبوتر چاهیست نامه آورده است

و در به در به تقلا پی نشان شماست

به آستان شما پای کفترم وا شد

و با اجازه ی تان وقف آستان شماست

شنیده دل که میایی امان بریده ازو

خدا کند که بیایی که بی امان شماست

...چه با کمال دو رویی دروغ می بافم

به روز غفلت و حالی که خود عیان شماست

............

و چشم و گوش غزل را سکوت پر کرده است

و گوش قافیه ها تشنه ی اذان شماست

/ 1 نظر / 9 بازدید
rooh

قشنگ بود[لبخند]