پیرمرد و تنهایی

پیرمرد از صدای خر و پف پیر زن هر شب شکایت داشت !

 

پیر زن هرگز نمی پذرفت ...

شبی پیر مرد آن صدا را ضبط کرد که صبح حرفش را ثابت کند ...

اما صبح پیر زن دیگر هرگز بیدار نشد ...

و آن صدای ضبط شده لا لایی هر شب پیر مرد شـــد ...

/ 0 نظر / 23 بازدید